Profesionāls izglītības iestādes skolotāju tarifikācija

Profesionāls izglītības iestādes
skolotāju tarifikācija

Tarifikācija sastādīšana un rediģēšana
/autorizētiem administratīvajiem lietotājiem/:

 • Datu imports no EXCEL:
  – skolotāju saraksts
  – klašu/grupu saraksts
  – mācību priekšmetu saraksts
 • Mācību plāns katrai klasei/grupai
 • Skolotāju tarifikācijas veidošana pa klasēm/grupām
 • Citu darbinieku amati
 • Tarifikācija parametru maiņa:
  – algas likme un piemaksas (arī fiksētas)
  – tarifikācijas periods
  – tarifikācijas parakstītāji
 • Rediģējamas aprēķinu formulas:
  – rakstu darbu labošanas, gatavošanās un individuālā darba ar skolēniem “novērtējums” stundās
  – dažādi brīvi papildpienākumi un to “novērtējums” stundās
  – kvalifikācijas kategoriju piemaksas
  – dažādas brīvi definējamas piemaksas
 • Tarifikācijas rezerves kopēšana /dublēšana/
 • Apstiprinātas tarifikācijas bloķēšana /rediģēšanas liegums/
 • Tarifikācija publicēšana skolotājiem /autorizētiem lietotājiem/
Visas tarifikācijas
Tarifikācijas saraksts
Tarifikācijas saraksts
Datu ievads un rediģēšana
Datu ievads un rediģēšana
Viena skolotāja tarifikācija
Viena skolotāja tarifikācija

Atskaites un izdrukas
/autorizētiem administratīvajiem lietotājiem/:

 • Skolas tarifikācijas kopsavilkums
 • Izvērts skolas tarifikācijas saraksts
 • Izvērts tarifikācijas saraksts vienam skolotājam
 • Skolotāja visu skolas apakšvienību (klātiene, neklātiene u.c) tarifikāciju kopsavilkums
 • Norēķins – novadīto un atlikušo stundu kontrole skolotājiem (pēc Mykoob atskaites datiem) *

Atskaites un izdrukas
/autorizētiem lietotājiem – skolotājiem/:

 • Skolotāja visas tarifikācijas
 • Izvērsts skolotāja tarifikācijas saraksts
 • Novadīto un atlikušo stundu uzskaite (“norēķins”) pēc Mykoob atskaites *

*- izstrādes stadijā